Pod pojmom slikopleskarstvo se skriva veliko veA? kot le vedro barve valjA?ek in A?opiA?. Slikopleskarstvo jeAi?? storitvena dejavnost v kateri pridejo do izraza umetniki slikarji. Mojstri barv dajo konA?no podobo posameznim prostorom, stanovanjem in stavbam. Skratka videzAi?? vseh delov naA?ega doma, ki ga oplemenitijo in zaA?A?itijo z barvami.Ai?? Kot je kitanje sten pomembno za pripravo povrA?ine za pleskanje, je le topomembno za slikopleskarstvo. S pleskanjem pripravimo povrA?ino stene, stropa ali fasade za slikopleskarska dela. Tako naredimo tudi osnovno barvo ali odtenek steni ali prostoru. Soboslikarstvo da prosotru posebno dimenzijo, vrednost in pomen. Tako lahko navidezno poveA?a ali zmanjA?a prostor. Navidezno prostor postavi v naravno ali domiA?ljisko okolje. Enakim prostorom dodeli razliA?ne pomene. A?e z barvami in slikami lahko loA?imo prostore, A?etudi so dimenzijsko enaki. Slikopleskarstvo tako da prostoru namen. Dovolj je, da sejno sobo igrivo prepleskamo in slikopleskarsko uredimo in A?e je igralnica. SlikopleskarstvoAi?? premakne dolgoA?asno dnevno sobo v A?ivahno mestno okolje ali miren gozd. V preteklosti so freske poveliA?evale lastnike in uporabnike stavb, kot tudi opisovale zgodovinske dogodke. Danes slikopleskarstvo veA?jo pozornost posveA?a umestitvi prostora ali stavbe ter poA?utju uporabnikov.

Slikopleskarstvo... ...s pomoA?jo barv, pribora... ...in mojstra... ...doda prostoru novo dimenzijo.

 



Kategorije