Pod pojmom slikopleskarstvo se skriva veliko več kot le vedro barve valjček in čopič. Slikopleskarstvo je storitvena dejavnost v kateri pridejo do izraza umetniki slikarji. Mojstri barv dajo končno podobo posameznim prostorom, stanovanjem in stavbam. Skratka videz vseh delov našega doma, ki ga oplemenitijo in zaščitijo z barvami. Kot je kitanje sten pomembno za pripravo površine za pleskanje, je le topomembno za slikopleskarstvo. S pleskanjem pripravimo površino stene, stropa ali fasade za slikopleskarska dela. Tako naredimo tudi osnovno barvo ali odtenek steni ali prostoru. Soboslikarstvo da prosotru posebno dimenzijo, vrednost in pomen. Tako lahko navidezno poveča ali zmanjša prostor. Navidezno prostor postavi v naravno ali domišljijsko okolje. Enakim prostorom dodeli različne pomene. Če z barvami in slikami lahko ločimo prostore, četudi so dimenzijsko enaki. Slikopleskarstvo tako da prostoru namen. Dovolj je, da sejno sobo igrivo prepleskamo in slikopleskarsto uredimo in če je igralnica. Slikopleskarstvo premakne dolgočasno dnevno sobo v živahno mestno okolje ali miren gozd. V preteklosti so freske poveliževale lastnike in uporabnike stavb, kot tudi opisovale zgodovinske dogodke. Danes slikopleskarstvo večjo pozornost posveča umestitvi prostora ali stavbe ter počutju uporabnikov.

Slikopleskarstvo... ...s pomočjo barv, pribora... ...in mojstra... ...doda prostoru novo dimenzijo.

 

Kategorije