Fasada poA?ivi objekt. Fasada objekt zlije z okolico. Fasada je lahko duhovita. Navidez poA?kodovan objekt ima dobro zaA?A?ito.

 

Za dekoracijo in konA?ni zaA?A?itni sloj fasade uporabljamo fasadne barve, ki jih razvrA?A?amo glede na vrsto veziv. FasadneAi?? barve se loA?ijo tudi po stopnji zaA?A?ite pred vremenskimi vplivi in paro propustnosti. Najpogosteje se uporabljajo akrilne barve na podlagi umetnih smol.Ai?? Te barve so zdravju bolj prijazne in imajo visoko stopnjo zaA?A?ite pred vremenskimi vplivi. Izdelujejo jih v veA? sto barvnih odtenkih. A?al pa se slabo veA?ejo z apnenimi ometi in ometi na bazi krede. Tam je boje uporabiti silikatne ali silikatno silikonske barve, katerih vezivo je vodno steklo in silikon.Ai?? Te barve so nekoliko manj paro propustne, vendar se dobro veA?ejo s podlago iz apneno cementnih ometov. Neprimerne pa so za sanacijo fasad prebarvanih z akrilnimi ali akrilno silikonskimi barvami. Silikonske barve so dobro paro propustne in visoko vodo odbojne. Primerne so za barvanje in sanacijo vseh povrA?in. Najbolj so paro propustne barve na osnovi mineralnih veziv, vendar pa si tudi najmanj vodo odbojne. Ko se odloA?amo za fasadno barvo moramo poznati vremenske vplive, ki bodo delovali na zaA?A?itene povrA?ine povrA?ine. V vlaA?nem okolju tako ne bomo zaA?A?itili fasade z mineralnimi barvami in v krajih z moA?nimi padavinami so najprimernejA?e akrilno silikonske in silikatno silikonske barve.

 

VeA? sto barvnih odtenkov. NeA?teto vzorcev. PoA?ivitev okolja. ZaA?A?ita pred vremenskimi vplivi.

 



Kategorije