Med slikopleskarska dela spada tudi predpriprava za beljenje sten. Kitanje sten in brušenje sta opravili, ki pomembno prispevata h kasnejšemu izgledu pobarvane stenske površine. Kitanje sten odpravlja manjše nepravilnosti na steni, ki so lahko nastale kot mehanske poškodbe ometa. Kitanje sten je tudi zaključna plast pred nanosom premazov na steno. Še posebno pomembno in zahtevno je kitanje sten pri suho montažnih sistemih, kjer je potrebno kvalitetno izvesti spoje posameznih mavčnih plošč. V veliki meri je beljenje sten in kvaliteta slikopleskarskih del odvisna ravno od kvalitetne priprave površine sten. Kitanje sten se izvaja strojno ali ročno. Strojno kitanje se uporablja pri večjih površinah zidanih sten. V primeru montažne gradnje s suho montažnimi sistemi je kitanje ročno, kot tudi v primeru manjših površin. Za kitanje sten izdelanih iz mavčnih plošč je potrebno spoje pred kitanjem armirati z gradbeno mrežico. Tako preprečimo kasnejše pokanje barve na stikih plošč. Za kitanjem je potrebno strojno ali ročno brušenje sten, da odpravimo še najmanjše nepravilnosti na površini. Na tako pripravljeno površino začnemo nanašati ustrezne temeljne in zaščitne premaze. V primeru spregledane nepravilnosti, le to lahko popravimo pred zaključnim nanosom.

Orodje za kitanje sten. Kitanje sten. Pred zaključnim nanosom barve popravimo še zadnje nepravilnosti.

 

Kategorije