Ko je objekt enkrat narejen, ga lastnikiAi?? barvno uskladijo po svojem okusu in v skladu z okolico v kateri se nahaja. Z barvanjem stanovanja oziroma pleskanjem se ukvarja slikopleskarstvo. Pleskanje doloA?i prostorom barvne odtenke, ki so v skladu z namembnostjo prostora in A?eljami lastnika oziroma uporabnika. V A?ivljenjski dobi prostorov se barvanje niA?kolikokrat ponovi. Pleskanje sten se obnavlja na tri do pet let lahko pa tudi pogosteje. V bolj obremenjenih prostorih javnih ustanov se pleskanje prostorov obnavlja letno, nekaterih sten pa tudi veA?krat. Seveda je vzrokov za pleskanje veliko. A?e je na javnih objektih najpogostejA?i vzrok vandalizem pa je za barvanje stanovanja najpogosteje vzrok redno vzdrA?evanje ali prenova. Lastniki stanovanj se redkeje odloA?ajo za celotno pleskanje stanovanj. Najpogosteje pleskajo posamezne stene ali bolj obremenjene prostore. Za prostore z veA? pohiA?tva pa velja, da jih obnavljamo redkeje, ker premikanje in demontaA?a pohiA?tva prinaA?a kup dodatnih nevA?eA?nosti, ki se jim veA?ina A?eli izogniti. Slikopleskarstvo pa se je prilagodilo tudi takA?nim nevA?eA?nostim. Vandalizem se prepreA?uje tako, da stene dodatno prepleskajo s premazi na katere se barve slabA?e primejo. Barvanje stanovanja pa se reA?uje z ustrezno zaA?A?ito stavbnega in ostalega pohiA?tva. Z uporabo razliA?nih materialov in zaA?A?it je barvanje stanovanja postalo veliko manj naporno in stresno opravilo kot nekoA?.

Pleskanje z valjA?kom Pleskanje s A?opiA?em Pleskanje z gobo Pleskanje s A?A?etko

 



Kategorije