Slikopleskarstvo pozna veA? naA?inov barvanja sten. V osnovi poznamo barvanje na mokro ali suho podlago. Na mokro podlago barvamo predvsem apnene barve. Apnene barve so bioloA?ko najbolj ustrezne, vendar pa so slabo obstojne. VeA?ejo se namreA? z A?veplom iz zraka in se tako spreminjajo v mavec, ki se rad luA?A?i. V zadnjem A?asu pa so v uporabi sistemi barv za barvanje na suho podlago. Ob apnenih barvahAi?? so tu A?e disperziske, silikatne in kazeinske barve, A?e omenimo le najbolj uporabljane. Barve za stene loA?imo tudi glede na uporabo od klasiA?nih beleA?ev, do na suho brisanje odpornih barv in pralnih barv, ki jih lahko peremo z vodo in neagresivnimi pralnimi sredstvi. A?loveA?ko oko lahko loA?i pribliA?no 2000 barvnih odtenkov. Vsak A?lovekAi?? vidi barvo na svoj naA?in, glede na tehniko barvanjaAi?? in kombinacije barvnih odtenkov. Na osnovi tega se odloA?amo za barvanje stanovanja v kombinaciji barv, ki nam najbolj ustreza. Barve za steno nam danes glede tehnike in barvne palete ponujajo naverjetno A?irok spekter ter neA?teto barvnih kombinacij. Tehnologija omogoA?a prenos malone vsake podobe na steno.

Pleskanje Barvanje stanovanja Fasada malo drugaA?e.

 



Kategorije