Najpomembneje ne glede na tehniko slikopleskarskih del je kvalitetna priprava povrA?in.Ai?? Te morajo biti ravne brez izboklin ali udrtin ter brez prahu in mastnih madeA?ev. Na tako pripravljeno povrA?ino nato nanesemo ustrezno emulzijo za utrditev podlage in za boljA?i oprijem naslednjih tankoslojnih ali debelo slojnih nanosov barv. Slikopleskarskih tehnik je seveda veliko, tako da bomo tukaj omenili le najpogosteje uporabljane tehnike. A?e je pleskanje sten nanaA?anje barve na steno je slikopleskarska tehnika naA?in nanaA?anja vzorcev na steno.Ai?? Tiskanje z valjA?kom je nanaA?anje ali vtiskanje barvnega vzorca na stensko povrA?ino z ustreznim reliefnim valjA?kom. Kljub enostavnosti, je za kvaliteto potrebna velika natanA?nost mojstra. Tiskanje z gobo, krpo ali zvito krpo obiA?ajno izvajamo na suho ali delno suho povrA?ino. Praviloma nanaA?amo najprej temnejA?e in nato svetlejA?e barvne tone. Pri teh tehnikah je bolj kot natanA?nost pomemben enakomeren pritisk na povrA?ino. Pri rezanju barve s A?A?etko, A?opiA?em ali glavnikom najprej stene pobarvamo s svetlejA?im odtenkom. Ko se ta posuA?i nanesemo temnejA?i odtenek, ki ga reA?emo in tako dobimo A?rtast vzorec. Rezanje sloja barve je lahko enakomerno, vzorA?no ali nakljuA?no, odvisno od okusa. Ai??kropljenje barv, marmoriranje, tiskanje z okroglim A?opiA?em so si podobne tehnike, ki ustvarjajo nakljuA?ne barvne vzorce. Pri tehniki risanja vzorcev s A?ablonami, napihovanje delcev v vzorec sta tehniki podobni, le da se prva izvaja na suho, druga na sveA?o podlago. Tehnika “fresco al secco” zahteva dobrega in hitrega mojstra, ki zna hitro ustvarjati na sveA?o podlago. Ta tehnika je zelo zahtevna A?e zlasti pri veA?jih povrA?inah. V primeru, da se tehnike vzorA?enja lotite sami naredite najprej nekaj poskusov na vzorA?ni podlagi.

Vtisk vzorca z valA?kom Rezanje barve s A?A?etko,... Marmoriranje Tiskanje s krpo,...
Dekorativne barve. Risanje vzorca s A?ablono. Ai??kropljenje z barvami Slikanje na steno



Kategorije