Ai??tiri osnovne in veA? kot 16 milijonov sekundarnih barv. NaA?i bivalni prostori se skozi zgodovino spreminjajo. Danes je stanovanje ali hiA?a veA? kot le prostor, ki nudi streho nad glavo. Danes mora dom zagotavljati izredno raznoliko uporabo. Barve imajo pri tem pomembno vlogo saj so moA?no povezane z naA?imi obA?utki. Kamorkoli pogledamo so barve okoli nas. Barve so tople ali hladne, stimulativne in pomirjujoA?e. Edinstveno je, da vsak vidi barve na svoj naA?in. Barve namreA? ne zaznavamo le z oA?mi, temveA? se nanje odziva vse telo. Barve tako aktivno vplivajo na naA?e obA?utke in sposobnosti. Energija, ki jo oddaja sonA?na svetloba jeAi?? A?ivljenjsko pomembna za vsa A?iva bitja na planetu. A?loveku napaja telo, razum in duA?o. A?lovek zaznava tri osnovne barve, rdeA?o, zeleno in modro, z meA?anjem katerih lahko dobimo prek 16 milijonovAi?? sekundarnih barv.

 

V preteklosti je slikopleskarstvo uporabljalo tudi barve, ki so bile A?loveku A?kodljive. Le te so bile le na videz prijetne, dejansko pa so vsebovale celo vrsto strupenih in A?kodljivih sestavim. Ai??e zlasti so se uporabljale v sredini dvajsetega stoletja, ko je s porastom kemiA?ne industrije njihova proizvodna cena moA?no padla. Sedaj je A?kodljivih barv na trA?iA?A?u mnogo manj, se je pa pojavil drug problem. Ker je s tehnologijo moA?no ustvariti domala vsako barvo so le te postale naA? spremljevalec na vsakem koraku. Predvsem v urbanih sredinah nas neprestano spremljajo vpadljive in kriA?eA?e barvne reklame, televizija in raA?unalniki so polni barv. Le te se z modo neprestano spreminjajo. Tako se odzivamo na barve kot umetne in lepotilne in jih vse manj opazimo. Vendar pa imajo barve globlji pomen. Dokazano vplivajo na naA?e poA?utje in zdravje, na naA?o psiho in duhovnost. Ker najveA? A?asa preA?ivimo v naA?em domu je naA?rtovanje barvne usklajenosti z naA?im znaA?ajem lahko polno izzivov, lahko je tudi precej zapleteno. A?e ne A?elimo obremenjevati okolja in poskrbeti za lastno dobro poA?utje bomo barvam v domu posvetili veliko pozornosti.Ai?? 70-80% bivalnega okolja v naA?em domu pokrivajo stenske barve, zato je pleskanje sten A?e kako pomembno pri urejanju le teh. Barve v treh smereh vplivajo na naA?a A?utila.

  1. prostor lahko navidezno zoA?ijo ali razA?irijo
  2. so lahko dolgoA?asne ali kratkoA?asne, odvisno kako hitro reagiramo nanje
  3. lahko so energijsko A?ibke ali moA?ne in tako moA?no vplivajo na naA?e poA?utje

Barve moA?no vplivajo na naA?e poA?utje

Vse to lahko s pridom uporabimo pri urejanju doma.

  • Ker aktivno preA?ivljamo svoj A?as v dnevni sobi, naj bo le ta topla, elegantna, A?ivahna, naj barve vzbujajo toplino in domaA?nost.
  • NajprimernejA?i odtenki v kopalnici so v modri ali zeleni, ker sta to A?isti in sproA?A?ujoA?i barvi.
  • Energijske tokove v jedilnici ni kuhinji poveA?amo s stimulativnimi, svetlimi toni.
  • MoA?ne barve niso primerne za otroA?ko sobo. Pri urejanju otroA?ke sobe moramo vedno upoA?tevati tudi starost otroka, saj se A?e dojenA?ekAi?? odziva nanje.
  • VzduA?je v spalnici naj sproA?A?a in pomirja. Seveda pa je tudi tukaj pomembna naA?a starost. MlajA?im so vA?eA? tople, stimulativne barve, starejA?im hladne in pomirjujoA?e.

Slikopleskarstvo se A?e stoletja ukvarja z vplivom barvanja sten na naA?e poA?utje in zdravje. Strokovnjaki so tako odkrili, da so za barvanje sten bivaliA?A? najprimernejA?e apnene barve. A?al pa jih zaradi mehanskih lastnosti in omejenosti barvnih odtenkov ne moremo uporabiti povsod. Kjer je obremenjenost prostorov veA?ja uporabimo pralne ali na mokro brisanje manj obA?utljive barve. Barvni odtenki le teh so malone neomejeni.



Kategorije