Dnevna soba ali dnevni prostor zavzema v bivalni enoti pomembno vlogo. To je prostor kjer se najveA? zadrA?ujemo in se druA?imo, zato je pomembno, da je prostor prijetenAi?? ter predvsem, da ustreza vsem, ki bivajo v prostoru.Ai?? Slikopleskarstvo lahko takA?nemu prostoru da nov pomen. Ai??ele, ko prostor dobi barve, oA?ivi in dobi ustrezno dimenzijo. Za dnevno sobo priporoA?ajo tople barve, ker so stimulativne in elegantne.

RdeA?a A?ivahna Tople barve - oranA?na Ai??Tople barve -rjava Tople barve - rumena

 

 

Seveda pa se okus in potrebe z leti spreminjajo. A?e mladi prisegajo na energiA?ne barve pa se starejA?i raje odloA?ajo za neA?nejA?e barvne odtenke. Ker je v dnevni sobi manj pohiA?tva je tudi vidna povrA?ina sten veA?ja. Slikopleskarstvo se ravno zato A?e posebej posveA?a tem prostorom in barvni ureditvi le teh

 

Hladne barve - modra Hladne barve - zelena PomirjujoA?a zelena Ai??Hladne barve - A?krlatna



Kategorije