Kopalnica je najintimnejA?i prostor doma. Po napornem delovnem dnevu je kopalnica pravi prostor za beg pred stresom. Slikopleskarstvo se sicer s tem prostorom intenzivneje ukvarja A?ele od pojava pralnih barv, saj je bil to v glavnem prostor rezerviran za keramiA?arje. Slikopleskarstvo se zaveda zahtevnosti del v kopalnici. Stalna prisotnost vlage, velike temperaturne razlike med vroA?o in hladno vodo, prisotnost vodne pare. Vse to ustvarja posebno zahtevne pogoje, katerim je slikopleskarstvo kos A?ele v zadnjem A?asu. Seveda pa je potrebna tudi ustrezna predhodna priprava sten.Ai?? Za peskanje so primernejA?i kopalniA?ki prostori, kjer so uporabljeni sodobnejA?i materiali za omete in posamezni gradbeni elementi. Kljub temu pa je obA?utljivost predvsem na mehanske vplive v kopalnici veA?ja kot v primeru keramike. PrednostAi?? je v hitrejA?i sanaciji morebitnih poA?kodb in v bistveno niA?jih stroA?kih vzdrA?evanja. Kopalnica je tudi prostor kjer se osveA?imo in sprostimo. Ker je to miren prostor sta najprimernejA?i modra in zelena barva, ker je njun videz A?ist in sproA?A?ujoA?.

SproA?A?ujoA?a... A?ista... SproA?A?ujoA?a... A?ista...

Seveda pa glede na okus in osebno ugodje izberemo odtenke barv, ki nam najbolj ustrezajo.

Kopalnica naj sproA?A?a... RdeA?a poA?ivlja... Pomirja... A?isti...



Kategorije