Slikopleskarstvo ima tudi v kuhinji in jedilnici zahtevno delo. Kuhinjo zaradi obilice pohiA?tva doloA?a barva le tega, medtem ko jedilnico nasprotno doloA?a barva sten in vzorci na njej. Za kuhinjo se podobno kot kopalnico priporoA?ajo pralne barve, ki v veliki meri olajA?ajo A?iA?A?enje. Posebno zahtevna pa se pokaA?e prenova kuhinje, saj je morebitna prisotnost maA?A?ob na steni povsem nesprejemljiva. MaA?A?obe v veliki meri onemogoA?ajo dobro sprijemanje barv s podlago, zato na teh mestih rade odstopajo. Dodatno teA?avo lahko v takA?nih primerih predstavlja kondenzacijska vlaga, ki zlasti v slabo izoliranih prostorih povzroA?a nastajanje zidne plesni. Slikopleskarstvo se bori na razliA?ne naA?ine s takA?nimi in podobnimi teA?avami. Seveda obstajajo premazi in barve, ki prikrijejo ali kratkoroA?no onemogoA?ijo teA?ave, a je dolgoroA?no bolje odpraviti vzrok za njen nastanek.Ai?? Ker poveA?ujejo energijske tokove so v kuhinji priporoA?ljivi stimulativni in svetli toni zidnih barv.

Ai??Kuhinja v rumeni Kuhinja v modri Ai??Kuhinja v zeleni Kuhinja v rdeA?i

 

Kot pri vseh prostorih pa velja, da se tudi v kuhinji izogibamo nekaterim barvam. Predvsem to velja za temne barvne odtenke A?e zlasti za A?rno.

Temne barve za kuhinjo sicer niso primerne. Okusi so razliA?ni. Modni trendi narekujejo drugaA?nost. Vpliv  barv na poA?utje.

 



Kategorije