Slikopleskarstvo – zgodovina barvanja sten

 

Prazgodovinska poslikava sten Zgodovinska freska iz Pompejev Freska verskih simbolov

 

ZaA?etke barvanja in grafiA?nega urejanja prostorov in zgradb lahko mirno postavimo v prazgodovino. A?e praA?lovek je pred nekako 30000 leti namreA? risal na stene bivaliA?A? in prvih skupnih prostorov. V prazgodovini so bile to apnenA?aste stene kraA?kih jam. Z razvojem A?loveka se je vzporedno razvijala tudi umetnost in gradbeniA?tvo. Ljudje so se iz jam preselili v bivaliA?A?a, ki so jih zgradili sami. In tudi na stene teh so ustvarjali umetniA?ke podobe ter jih obarvali v prijetne barve, ki so jih dobili z meA?anjem naravnih barvil. Takratne risbeAi?? pa tudi kasnejA?e freske so imele predvsem zgodovinski pomen. Te podobe na stenah so predstavljale predvsem dogodke A?asa v katerem so nastale. Tako so prazgodovinske risbe predstavljale takratne A?ivali in lov, kasneje v zgradbah A?e verske podobe in pomembne kraje ter dogodke A?asa v katerem so nastale. Seveda pa se je z razvojem gradbeniA?tva razvijalo tudi sobo slikarstvo. Tako ustvarjanje fresk ni imelo veA? le zgodovinskega in verskega, temveA? tudi estetski in v zadnjih stoletjih tudi zaA?A?itniAi?? pomen. Tehnike nanosa naravnih barv so bile tako enkratne, da so se slike in freske ohranile tisoA?letja. Nekatere skrivnosti nanosa barv in tehnik A?e vedno niso odkrite. V danaA?njem A?asu se z dekoracijo prostorov in freskami ukvarja sobo slikarstvo.Ai?? Tehnike nanosa, materiali, A?tevilo barvnih odtenkov in tehnik prenosa slik na steno ponujajo danes neomejene moA?nosti pri dekoraciji prostorov in zunanjosti zgradb. Slikopleskarstvo se danes ukvarja tako s tehnikami nanosa, glede na uporabo primernimi materiali, kot tudi z barvnimi odtenki, dekoracijo in prenosom podob na povrA?ino prostora.
Soboslikarstvo doda prostoru novo dimenzijo Sodobno soboslikarstvo ne pozna omejitev DomiA?ljija ne pozna meja



Kategorije